''

Ngày 05 tháng 05 năm 2016

Tin tức & sự kiện

Hướng dẫn thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên năm 2015-2016.

Hướng dẫn thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên năm 2015-2016.

Căn cứ Kế hoạch số 1916/KH-SGDĐT-GDCN ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016; căn cứ công văn số 962/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 15/3/2016 và công văn số 297/NGCBQLCSGD-NG ngày 18/3/2016 của Bộ GD&ĐT và Cục Nhà giáo-Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nay Sở GD&ĐT hướng dẫn việc thực hiện Thông tư 26, 27 và đánh giá, xếp loại kết quả BDTX cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) năm học 2015-2016 như sau:

Đoàn - Đội

  THÔNG TƯ Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học

  Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Mẫu SKKN và Báo cáo thành tích 2015-2016

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 4 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Hoạt động dạy & học

Góc phụ huynh

  Lạm thu, nỗi ám ảnh của phụ huynh

  Việc huy động các nguồn lực từ xã hội đóng góp cho giáo dục (xã hội hóa) cũng dẫn đến những biến tướng khi nhiều khoản thu “núp bóng” danh nghĩa tự nguyện, hỗ trợ… Trước thềm năm học mới, chúng tôi tổng hợp lại những dạng lạm thu từng gây bức xúc trong dư luận để phụ huynh hiểu rõ hơn. Đồng thời, các bậc phụ huynh hãy phản ánh với chúng tôi khi nhận thấy có những khoản thu bất hợp lý trong trường học trong ... Xem thêm

Góc giáo viên

  Sàng lọc giáo viên: Không dễ!

  Câu chuyện sàng lọc giáo viên (GV) đã được Bộ GD&ĐT đề cập từ năm học 2005-2006 để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiến tới nâng chất lượng toàn diện cho ngành giáo dục. Hai năm gần đây, tại Đồng bằng sông Cửu Long, qui mô lớp học giảm khiến cho lượng giáo viên dôi dư, bình quân mỗi tỉnh khoảng 1.000 người. Đây là cơ hội để ngành giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xem thêm

Thư viện ảnh